De voordelen van een persoonlijke lening bij Varkredit

Doe een uitdrukkelijke aanvraag en krijg direct een definitief antwoord op uw persoonlijke lening. Het komt voor dat u niet genoeg geld heeft om het project van uw dromen te financieren. Een bruiloft organiseren, een reisje maken, van auto wisselen of werken zijn dure levensprojecten waarvoor soms een persoonlijke lening nodig is. Een online persoonlijke lening simulatie kan je helpen om duidelijker te zien en vooral de juiste organisatie te kiezen.

service image

De auto

Een tweewielig voertuig kopen om de straat over te steken? Een boot kopen om nieuwe horizonten te ontdekken? VARKREDIT biedt u aanpasbare financieringsoplossingen.

service image

Persoonlijke lening

Ben je een werknemer en heb je snel materialen nodig waar huishoudelijke apparaten in zitten? VARKREDIT biedt u een lening aan om u te begeleiden bij uw aankoop

service image

Vastgoedleningen

U wilt een huis kopen, u wilt eigenlijk eigenaar worden. Als u uzelf herkent in deze beschrijving, heeft VARKREDIT een eenvoudige oplossing voor te stellen, de onroerendgoedlening

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een krediet waarvan wordt gezegd dat het "onaangetast" is. Het geleende bedrag van een persoonlijke lening stemt immers niet overeen met de specifieke aankoop van een goed (auto, motorfiets, onroerend goed, enz.) of dienst (werken, reizen, enz.). Bijgevolg wordt de persoonlijke lening niet geactiveerd op vertoon van een factuur zoals voor "toegewezen" kredieten, maar beantwoordt ze eenvoudig aan een huishoudelijke behoefte aan contant geld.

Uiteindelijk staat het de kredietnemer vrij om het bedrag van het krediet naar eigen goeddunken te gebruiken, of het nu gaat om de financiering van een consumptiegoed (auto, koelkast, voedsel, enz.) of voor een andere dienst.

Dit type consumptief krediet kan zowel door een bank als door een in leningen gespecialiseerde financieringsorganisatie worden verstrekt.

De aflossing van een persoonlijke lening gebeurt traditioneel elke maand. De duur ervan, bepaald in het contract, varieert naargelang het bedrag van de lening en de financiële draagkracht van de kredietnemer. De maandelijkse betalingen houden rekening met het totale bedrag van het krediet en de duur ervan, het JKP (jaarlijks percentage) en de optionele verzekering, als de kredietnemer erop heeft ingetekend.

Bedrag en looptijd van een persoonlijke lening

De persoonlijke lening valt onder de Consumentenwet, die een minimale en maximale looptijd en bedrag definieert. Hiermee kunt u als zodanig lenen van 1.000 tot 50.000 euro bij Varkredit. De terugbetalingsperiode varieert van 6 tot 84 maanden.

Over het algemeen vindt de eerste maandelijkse betaling plaats 30 dagen nadat het geld beschikbaar is gesteld. De exacte datum van intrekking van deze maandelijkse betaling is vastgelegd in het contract. De organisatie die u de financiering verstrekt kan u ook uitstel van betaling verlenen van 2 tot 3 maanden, maar dit is niet systematisch.

Bij Varkredit wordt de eerste maandelijkse betaling gedaan op de 4e van de tweede maand na de beschikbaarheid van uw geld.

Goed om te weten: een vaste rente

Als het JKP (jaarlijks percentage) met name varieert naargelang het bedrag en de duur van de lening, verandert deze in het kader van een persoonlijke lening op geen enkele manier gaandeweg. Ook om te weten: het JKP omvat alle kosten die aan het krediet zijn verbonden.

Snel geld tegoed via een persoonlijke lening

De geldlening voor particulieren is niet meer of minder dan een consumptief krediet. Dit type consumentenkrediet kan een vast APR of een variabel APR zijn.

Zoals bij elk ander consumentenkrediet, is de contante lening noodzakelijkerwijs het onderwerp van een contract dat de bank en de kredietnemer bindt. De lener moet de zogenaamde maandelijkse aflossingen betalen. De hoogte van deze maandlasten is afhankelijk van zowel de looptijd van het consumptief krediet, het totaal geleende bedrag als het gehanteerde tarief. Het grote voordeel van de geldlening? De lener kan het toegekende bedrag gewoon als vangnet gebruiken zonder dat hij een aankoopbewijs hoeft te overleggen of er een bepaald gebruik van hoeft te maken. Dit verklaart grotendeels de snelheid van het verkrijgen van contant krediet!

Let op: het is anders dan een geldlening voor bedrijven!

De geldlening voor bedrijven werkt anders. Er is hier geen sprake van maandelijkse aflossingen of APR, maar van agio's. Er is ook geen optionele verzekering voorzien in het contract. Dit krediet heeft feitelijk de vorm van een geoorloofde roodstand. Er kunnen drie hoofdtypen geldleningen aan een bedrijf worden verstrekt:

 1. De klassieke bankschuld;
 2. De roodstandfaciliteit;
 3. Campagnetegoed.

Informatie te verstrekken door de geldschieter

In hun aanbod moeten financiële instellingen in het bijzonder vermelden:

 1. De identiteit en het adres van de kredietverstrekker;
 2. De duur van het contract;
 3. Het soort krediet;
 4. Van het totaal verschuldigde bedrag;
 5. De hoogte van het krediet;
 6. Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van het geleende bedrag;
 7. De totale kosten van erelonen;
 8. Het bestaan ​​van een herroepingstermijn;
 9. Te betalen schadevergoeding bij laattijdige betaling.
Zoveel informatie dat de aanvrager weet of het krediet is aangepast aan zijn financiële situatie en zijn behoeften.

Persoonlijke lening bij Varkredit: een innovatieve kredietoplossing

In Europa is Varkredit het enige platform voor kredietverstrekking aan particulieren met een eigen kredietinstellingsvergunning, uitgegeven door de Prudential Control and Resolution Authority (goedkeuringsnr. 16488).

Van alle Franse kredietinstellingen is Varkredit de enige die leningaanbiedingen tussen particulieren aanbiedt, maar niet uitsluitend. Het principe is eenvoudig: professionele investeerders (particulieren, maar ook rechtspersonen: bedrijven, verzekeraars, stichtingen, pensioenfondsen, enz.) financieren rechtstreeks de persoonlijke leningen van huishoudens.

Met deze alternatieve en innovatieve oplossing transformeert Varkredit het banksysteem om het eerlijker en transparanter te maken met een model waarin spaargeld wordt gebruikt om persoonlijke huishoudelijke leningen te financieren.

Naast de "klassieke" financieringsopties die door banken worden aangeboden, stelt Varkredit innovatie centraal in haar dienstverlening om een ​​goedkopere(2), snelle, transparante en veilige leningoplossing aan te bieden.

Vraag nu uw persoonlijke offerte aan!Persoonlijke lening

Persoonlijke lening: de voordelen van Varkredit

Voor kredietnemers betekent het gebruik van Varkredit profiteren van een persoonlijke lening tegen eerlijke en concurrerende tarieven. Onze tarieven zijn de scherpste op de markt tussen € 1.000 en € 3.000. Wij bieden uitsluitend afschrijfbare persoonlijke leningen, tegen vaste tarieven en constante maandelijkse betalingen, zonder verborgen kosten.

Bovendien bieden we u het voordeel van uitzonderlijke snelheid: onze technologieën voor het analyseren van persoonlijke leningaanvragen maken het mogelijk om een ​​project in recordtijd te financieren; door uw persoonlijke lening uitdrukkelijk online aan te vragen, krijgt u onmiddellijk een definitief antwoord(1).

De automatisering van de verwerking van bepaalde kredietaanvragen maakt objectieve en onmiddellijke beslissingen mogelijk, waarbij vooringenomen oordelen en opdringerige vragen worden vermeden.

Ten slotte opent Varkredit de zwarte doos voor persoonlijke leningen. Zo wordt de lener transparant en in realtime geïnformeerd over elke fase van de verwerking van zijn dossier, via sms, e-mail en op zijn klantenzone. De uitleg over zijn persoonlijk krediet en de voortgang van de verwerking van zijn dossier worden hem in eenvoudige en begrijpelijke bewoordingen verstrekt door onze adviseurs met wie u contact kan opnemen via e-mail, chat, Facebook Messenger en telefoon! Onze klantenservice is 100% gevestigd in Frankrijk.

De uitgeleende fondsen zijn rechtstreeks afkomstig van de investeringen van onze gemeenschap van investeerders: Varkredit moet de solvabiliteit van de kredietnemers nauwgezet bestuderen en in geval van weigering hen onmiddellijk informeren.

Om het meest aantrekkelijke aanbod te vinden en zo de totale kosten van uw persoonlijke lening te verlagen, is een vergelijking essentieel. Om onze tarieven te ontdekken, doet u direct online een simulatie van een persoonlijke lening!

De drie belangrijkste punten om te onthouden over de persoonlijke lening:

De aanvaarding van een persoonlijke lening hangt af van het vermogen van de kredietnemer om de gekozen maandelijkse betalingen te voldoen (kapitaal, financiële situatie). Het bedrag van de lening kan variëren van 1.000 tot 50.000 €, en de terugbetalingsperiode van 6 tot 84 maanden. Het kan de financiering van een consumptiegoed of een andere dienst dekken. Het afsluiten van een verzekering is niet verplicht, maar sommige kredietverstrekkers kunnen dit wel eisen; in ieder geval behoort de keuze van de vestiging toe aan de kredietnemer.

Snel geld lenen via een persoonlijke lening

De geldlening voor particulieren is niet meer of minder dan een consumptief krediet. Dit type consumentenkrediet kan een vast APR of een variabel APR zijn.

Zoals bij elk ander consumentenkrediet, is de contante lening noodzakelijkerwijs het onderwerp van een contract dat de bank en de kredietnemer bindt. De lener moet de zogenaamde maandelijkse aflossingen betalen. De hoogte van deze maandlasten is afhankelijk van zowel de looptijd van het consumptief krediet, het totaal geleende bedrag als het gehanteerde tarief. Het grote voordeel van de geldlening? De lener kan het toegekende bedrag gewoon als vangnet gebruiken zonder dat hij een aankoopbewijs hoeft te overleggen of er een bepaald gebruik van hoeft te maken. Dit verklaart grotendeels de snelheid van het verkrijgen van contant krediet!

Let op: het is anders dan een zakelijke geldlening!

De geldlening voor bedrijven werkt anders. Er is hier geen sprake van maandelijkse aflossingen of APR, maar van agio's. Er is ook geen optionele verzekering voorzien in het contract. Dit krediet heeft feitelijk de vorm van een geoorloofde roodstand. Er kunnen drie hoofdtypen geldleningen aan een bedrijf worden verstrekt:

 1. De klassieke bankschuld;
 2. De roodstandfaciliteit;
 3. Campagnetegoed.

Persoonlijke lening: wat is het verschil met doorlopend krediet en toegekend krediet?

Persoonlijke lening en doorlopend krediet hebben één ding gemeen: ze maken het allebei mogelijk om één of meerdere projecten in één of meerdere keren te financieren (autoaankoop, financiering van werken, enz.). Doorlopend krediet wordt echter gedefinieerd als een geldreserve waaruit de lener kan putten wanneer dat nodig is (binnen de limiet van het door de bank vastgestelde plafond). Deze geldreserve wordt dan weer aangevuld over de aflossingen. De persoonlijke lening wordt door de bank in één keer afbetaald. De lener weet dus waar hij aan toe is: hij weet precies het geleende bedrag en wat hij nog moet terugbetalen. Bij een doorlopend krediet is dit niet het geval. Dit laatste wordt ook vaak geassocieerd met een creditcard.

Let op: hoe een creditcard werkt

De creditcard wordt gebruikt als een traditionele betaalkaart, met dit verschil dat de lener de mogelijkheid heeft om tijdens een aankoop in de winkel direct uit zijn geldreserve te putten. Bij het betalen van hun aankopen kunnen ze, na het insteken van hun kaart in de lezer, kiezen voor de optie "contante betaling" of de optie "creditbetaling".

Het toegekende krediet verschilt van doorlopend krediet en krediet van het persoonlijke type in die zin dat het niet kan worden gebruikt om meerdere projecten te financieren, maar om een ​​welomschreven project (aankoop van een auto, reizen, huwelijk, enz.).

Hoe zit het met de overlijdensverzekering van de kredietnemer?

Alvorens een consumptief krediet toe te kennen, en ongeacht het project of de beoogde projecten, kan de kredietgever de kredietnemer dagvaarden om een ​​verzekering af te sluiten. Ook al vereist de wet dat niet. Het is in ieder geval in het belang van de lener om na te denken over deze optionele verzekering. Want bij een aaneengesloten uitkering, bijvoorbeeld verlies van dienstverband of overlijden, is het de verzekering die instaat voor de terugbetaling van het nog verschuldigde kapitaal. Ook is het belangrijk om te weten dat, ook als de kredietverstrekker aanbiedt om uw persoonlijke lening te verzekeren, u vrij bent om contact op te nemen met de vestiging van uw keuze.

Bewijsstukken voor het opzetten van een persoonlijk leningdossier

De acceptatie van een persoonlijke lening hangt vooral af van de middelen en bezittingen van de aanvrager. Het is inderdaad van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat zijn financiële situatie en zijn kapitaal hem in staat stellen om de maandelijkse aflossingen aan te kunnen.

Zo vraagt ​​Varkredit voor de samenstelling van uw dossier om de bewijsstukken die wettelijk of in overeenstemming met de gebruiken van bankinstellingen vereist zijn. We zullen u echter niet vragen om originele documenten te verstrekken: u hoeft alleen uw ondersteunende documenten op ons platform te uploaden.

Ten slotte wordt u gevraagd een volledig dossier aan te leveren om een ​​leningofferte te kunnen krijgen.

Enkele van de belangrijkste soorten bewijs zijn:

 1. Bewijs van adres;
 2. Bewijs van inkomen;
 3. Identiteitsbewijs.

Door de kredietverstrekker te verstrekken informatie

In hun aanbod moeten financiële instellingen in het bijzonder vermelden:

 1. De identiteit en het adres van de kredietverstrekker;
 2. De duur van het contract;
 3. Het type consumptief krediet;
 4. Van het totaal verschuldigde bedrag;
 5. De hoogte van het krediet;
 6. Voorwaarden voor het ter beschikking stellen van het geleende bedrag;
 7. De totale kosten van erelonen;
 8. Het bestaan ​​van een herroepingstermijn;
 9. Te betalen schadevergoeding bij laattijdige betaling.
Zoveel informatie dat de aanvrager weet of het krediet is aangepast aan zijn financiële situatie en zijn behoeften. De online simulatie is in dit stadium handig omdat je hiermee de kosten van de betreffende lening kunt vergelijken met die van concurrenten. Dit is een essentiële stap voordat u zich abonneert. De meeste banken en kredietinstellingen bieden een simulatietool aan op hun online site. Het uitvoeren van een simulatie is in ieder geval gratis en vrijblijvend.

Persoonlijke lening bij Varkredit: een innovatieve oplossing voor consumentenkrediet

Bij Varkredit bieden we u een nieuwe 100% online persoonlijke leningervaring voor de financiering van uw project; u kunt uw contract op afstand ondertekenen en direct de documenten downloaden die nodig zijn om uw persoonlijk kredietdossier te vervolledigen. Deze online aanvraag voor persoonlijke lening is bedoeld om eenvoudig, snel en transparant te zijn. Een financieringsoplossing waarmee u bovendien profiteert van een bijzonder aantrekkelijke vaste jaarlijkse leenrente (of jaarlijkse effectieve jaarlijkse rente). Genoeg om uw autoproject, werk of iets anders tot leven te brengen zonder u zorgen te hoeven maken over de volgende dag!

In Europa is Varkredit het enige platform voor consumentenleningen voor particulieren met een eigen kredietinstellingsvergunning, uitgegeven door de Franse autoriteit voor prudentiële controle en afwikkeling (goedkeuringsnummer 16488).

Van alle Franse kredietinstellingen is Varkredit de enige die leningaanbiedingen tussen particulieren aanbiedt, maar niet uitsluitend. Het principe is eenvoudig: professionele investeerders (particulieren, maar ook rechtspersonen: bedrijven, verzekeraars, stichtingen, pensioenfondsen, enz.) financieren rechtstreeks de persoonlijke leningen van huishoudens.

Met deze alternatieve en innovatieve oplossing transformeert Varkredit het banksysteem om het eerlijker en transparanter te maken met een model waarin spaargeld wordt gebruikt om persoonlijke huishoudelijke leningen te financieren.

Naast de 'klassieke' financieringsopties die door banken worden aangeboden, stelt Varkredit innovatie centraal in haar dienstverlening om een ​​goedkopere, snellere, transparante en veilige leningoplossing aan te bieden.

Vraag nu uw persoonlijke offerte aan!

Niet-toegewezen persoonlijke kredietgegevens

De onbeperkte persoonlijke lening biedt flexibiliteit en zekerheid...

Het belangrijkste voordeel van de onbeperkte persoonlijke lening is de grote flexibiliteit, aangezien u volledig vrij blijft in het gebruik van de aan u toegekende fondsen. Deze zijn, in tegenstelling tot toegekende kredieten, immers niet bedoeld voor een bepaald project; u heeft daarom geen onderbouwing. De formaliteiten voor de toekenning ervan zijn vereenvoudigd en meestal is de garantie niet eens verplicht.

Bovendien, aangezien de looptijd vaststaat op het moment van ondertekening, biedt dit type lening u meer zekerheid dan een doorlopend krediet (aangegaan voor een onbeperkte periode en dat verantwoordelijk is voor veel situaties van overmatige schuldenlast).

... maar heeft een hoge rente- en terugbetalingsbeperking! Dezezelfde flexibiliteit is echter het grote nadeel van de formule. Inderdaad, de bankier, die niet weet waar zijn geld naartoe gaat, meent dat het risico groter is en beschermt zichzelf dienovereenkomstig; de rente gekoppeld aan de niet-toegekende persoonlijke lening is dus minder aantrekkelijk dan die van een toegewezen lening.

Bovendien bent u niet gebonden aan een specifiek project, zelfs als het niet wordt geleverd, of het goed dat u hebt gekocht defect is of faalt, en u bent gedwongen om door te gaan met terugbetalen, zonder de mogelijkheid om het op te schorten of te laten annuleren.

Advies over persoonlijk krediet

Naast het vergelijken van een groot aantal aanbiedingen om degene te vinden die het beste bij u past, kunnen deze enkele praktische tips ook nuttig voor u zijn.

 1. Neem bij het vergelijken het JKP als referentie in plaats van het nominale tarief. Inclusief alle kosten met betrekking tot de lening (aanvraagkosten, rente en leningverzekering), is het explicieter en voorkomt u onaangename verrassingen tijdens de terugbetaling.
 2. Aarzel niet om om te beginnen met uw gebruikelijke bankier over het tarief te onderhandelen, als u uw inkomen daar domicilie heeft of als u zich op verschillende andere producten hebt ingeschreven, is hij waarschijnlijk geneigd zijn tarief te herzien om u niet te verliezen. Probeer anders ook uw geluk bij andere kredietorganisaties, de concurrentie die op deze markt heerst is in het voordeel van kredietnemers. Profiteer ten slotte van aanbiedingen die regelmatig door financiële instellingen worden aangeboden.
 3. Controleer in dezelfde geest de details van de algemene voorwaarden die op het contract staan, evenals alle vermelde kosten die reglementair zijn. Normaal gesproken zijn ze beperkt tot registratierechten, aanvraagkosten en de kosten van verzekering als de kredietinstelling dit vereist.
 4. Vraag uitdrukkelijk naar de voorwaarden van vervroegde aflossing en eventuele boetes. De wet machtigt u immers om, indien u dat wenst, en naargelang uw middelen, uw lening gedeeltelijk of volledig vooruit te betalen.
 5. Overweeg tot slot, naast de lening zelf, de bijbehorende kredietverzekering te vergelijken om het totaalbedrag te minimaliseren.
Neem in ieder geval de tijd om erover na te denken, voer zoveel persoonlijke leningsimulaties uit als u wilt voordat u degene kiest die het beste past bij uw behoeften en uw terugbetalingscapaciteiten.

Moet u uw persoonlijke lening verzekeren?

Er is op dit punt geen wettelijke verplichting. Het niet verzekeren van een persoonlijke lening blijft echter een risico. Lenersverzekeringen, zoals het geval is voor een hypotheek, ondersteunt u financieel bij een harde klap. Afhankelijk van de afgesloten waarborgen, dekt het (een deel van) uw maandelijkse betalingen bij overlijden of invaliditeit. Natuurlijk heeft deze persoonlijke leningverzekering kosten die een negatief effect hebben op uw maandelijkse betalingen. Een abonnement hierop blijft echter financiële zekerheid in geval van een ongeval in het leven, vooral voor een lening van een hoog bedrag over meerdere jaren.

Persoonlijke lening

Hoe een afwijzing van een lening te voorkomen?

De bank heeft het recht om u een lening te weigeren. Zodra zij van mening is dat uw terugbetalingscapaciteit onvoldoende is, neemt zij het risico niet om u uit te lenen. Wees gerust, het is niet omdat een bank uw verzoek afwijst dat dit bij alle kredietinstellingen het geval zal zijn. Om het risico van weigering te beperken, moet u het meest gunstige dossier overleggen, en geruststellend voor de bank:

 1. Beperk rood staan;
 2. Opslaan;
 3. Vergelijk de aanbiedingen om de totale kredietkosten, en dus de maandelijkse betalingen, te verlagen om de geldende maximale schuldgraad te respecteren;
 4. Bekijk uw rekeningen en probeer onnodige uitgaven te elimineren.

Wat zegt de APR-wet?

Definitie van APR

De APR (Annualized Global Effective Rate) vervangt de oude TEG (Global Effective Rate). Met inbegrip van alle samenstellende elementen van de totale kredietkosten, vormt het de basis van vergelijking en berekening voor een persoonlijke lening.

Het kan niet hoger zijn dan de wettelijke woekerrente die is vastgesteld door de Banque de France en die van toepassing is op leningen met een vaste rentevoet, maar is over het algemeen lager dan die van andere consumentenleningen die bij een bank zijn verkregen.

Sinds 1 mei 2011, volgend op de implementatie van de hervorming van het consumentenkrediet, specificeert een decreet gepubliceerd in het Staatsblad van 3 februari 2011 verschillende bepalingen met betrekking tot het jaarlijkse kostenpercentage (JKP).

Informatieplicht

Het JKP, het enige referentietarief dat door kredietnemers kan worden gebruikt om verschillende voorstellen op de markt te vergelijken en de werkelijke kosten van een lening te bepalen, moet duidelijk worden vermeld op alle advertenties, informatiebladen en contracten.

Berekeningsmethode

Het JKP bestaat uit alle vergoedingen die de bank of financiële instelling in rekening brengt om de financiering toe te kennen:

 1. De debetrentevoet van de lening of nominale rentevoet die de hoogte van de rente bepaalt, evenredig aan het geplaatste kapitaal;
 2. De premies van de kredietverzekering die de kredietgever nodig heeft om de terugbetaling van zijn gelden te garanderen in geval van wanbetaling van uw kant (overlijden, invaliditeit of tijdelijke arbeidsongeschiktheid), en die meespelen bij de berekening van de maandelijkse terugbetalingen;
 3. Garantiekosten;
 4. De administratiekosten en diverse beheervergoedingen die bij het aangaan van de lening kunnen worden aangepast.

Moeten we kiezen voor een korte of lange aflossingstermijn?

De aflossingstermijn heeft direct invloed op het bedrag dat u maandelijks moet betalen.

Wilt u uw schuld zo snel mogelijk aflossen, kies dan voor een korte aflossingstermijn. Elke maandelijkse betaling zal hoger zijn, maar de rentevoet is lager, wat resulteert in lagere kredietkosten.

Als je maandbudget het niet toelaat om een ​​groot bedrag terug te betalen, kies dan voor een langere aflossingstermijn. Het bedrag van uw termijnen zal lager zijn, maar u zult langer in de schulden zitten en de totale kosten van het krediet zullen hoger zijn, evenals de rente.

Kun je als ondernemer een persoonlijke lening afsluiten?

Heb je het statuut van zaakvoerder en wil je een project uitvoeren en heb je daarvoor een bankfinanciering nodig? Banken kunnen u heel goed ondersteunen in al uw stappen, of het nu gaat om de financiering van een persoonlijk project of juist een project voor uw bedrijf.

Toegang tot krediet voor mensen met het statuut van ondernemer is echter niet altijd gemakkelijk. Sommige obstakels kunnen het verkrijgen van een lening inderdaad vertragen of zelfs blokkeren. uitleg.

De status van de ondernemer, een belangrijk criterium bij het aanvragen van een lening

Als zaakvoerder kan je het statuut van zelfstandige (TNS) hebben, of juist zaakvoerder en gelijkgestelde werknemer zijn.

U weet dit misschien al, maar afhankelijk van dit statuut is uw sociale bescherming niet hetzelfde. Het gewicht van de premies die u moet dragen verschilt, of u nu bent aangesloten op de algemene regeling (die van werknemers) of op de zelfstandigenregeling (RSI).

U kunt daarom een ​​risicovoller profiel hebben voor banken, vooral als uw zorgverzekering wordt verlaagd.

Eerste informatie die moet worden gevalideerd, dus voordat u een persoonlijke lening bij een bank aanvraagt, ken uw situatie. Als je van plan bent om een ​​bedrijf te starten, maar je hebt de rechtsvorm of je werknemersstatuut nog niet bepaald en je bent van plan om op korte of middellange termijn gebruik te maken van de persoonlijke lening, dan is de juiste keuze essentieel.

 1. Zaakvoerder en gelijkaardige werknemer zijn brengt echte stabiliteit in de ogen van banken, en maakt het vooral mogelijk om terugkerende loonbrieven te rechtvaardigen. Sterker nog, je hebt volledige gezondheidsbescherming, die je dus beschermt in geval van een financieel ongeval, of zelfs in geval van moeilijkheden met je activiteit (werkloosheidsrechten);
 2. Zaakvoerder zijn en het statuut van zelfstandige hebben is geenszins een blokkeerpunt, maar vereist wel dat je elementen aanlevert om aan te tonen dat je situatie stabiel is. U kunt in het bijzonder aangeven dat u een aanvullende zorgverzekering heeft, of zelfs een verzekering die uw onderneming beschermt, met name tegen bedrijfsstagnatie of inkomensdaling.

De geschiedenis van het bedrijf, een essentieel punt voor het aanvragen van een persoonlijke lening

Naast uw status als bedrijfsleider is het voor banken ook de gezondheid van uw bedrijf die van belang is als u gebruik wilt maken van de persoonlijke lening. Wanneer een werknemer een persoonlijke lening aanvraagt ​​om een ​​project uit te voeren, moet hij vaak zijn laatste drie loonstroken overleggen, en soms ook de details van zijn arbeidsovereenkomst.

Voor een persoon die een vast contract (CDI) niet kan rechtvaardigen, maar die actief is met een contract voor bepaalde tijd (CDD), wordt soms gevraagd om de afwezigheid van perioden van inactiviteit op de drie in hun jaren te rechtvaardigen.

Voor een bedrijfsleider zijn het de balansen van het bedrijf die belangrijk zijn voor de financieel adviseur. De balans is inderdaad een essentieel document, omdat het de prestaties van het bedrijf beoordeelt en het mogelijk maakt om zijn goede gezondheid beter te begrijpen of niet.

Als u een persoonlijke lening aanvraagt, maar vooral als u een hypotheek aanvraagt, kan het zijn dat u gevraagd wordt om de laatste drie balansen van uw onderneming aan te leveren.

Ja, u moet de details van uw laatste activiteitsjaar aanleveren, zodat uw adviseur een concrete visie kan hebben op uw werk, uw prestatieniveau en zich een oordeel kan vormen over uw toekomstige ontwikkelingen.

De criteria om op te letten om een ​​persoonlijke lening te krijgen als zaakvoerder

Uw laatste balansen laten goede prestaties zien en u kunt aantonen dat uw bedrijf het goed doet? Heb je een werknemersstatuut of niet, maar je loon is in ieder geval comfortabel en je denkt gemakkelijk een positieve reactie te krijgen op je kredietaanvraag?

Let op de "klassieke" criteria, die ook zullen worden toegepast op verzoeken van bedrijfsleiders. Net als alle andere kredietnemers zullen bedrijfsleiders inderdaad enkele elementen moeten rechtvaardigen die "basic" en anekdotisch lijken met betrekking tot alle gevraagde informatie over het bedrijf, maar die niettemin essentieel zijn.

 1. Geen betalingsincidenten, bankafwijzingen of terugkerend beroep op rood staan. Banken houden van klanten die goede rekeningprestaties hebben en geen risicoprofiel hebben op het gebied van beheer;
 2. Zorg voor een consistente schuldgraad in verhouding tot het bedrag dat u wilt lenen. Of het nu gaat om een ​​persoonlijke lening of een hypotheek, u kunt geen bedrag aanvragen dat u, in combinatie met uw andere openstaande schulden, in een schuldensituatie brengt die groter is dan een derde van uw inkomen. Deze regel is niet definitief en het is mogelijk om aanpassingen door te voeren, vooral als uw levensonderhoud hoog is (de bedragen die u nog ter beschikking staan ​​nadat uw kosten zijn betaald);
 3. Ten slotte is het belangrijk om een ​​beetje te sparen en te laten zien dat je echt moeite doet om een ​​voorzorgskussen op te bouwen. Als u gebruik wilt maken van krediet, komt dat natuurlijk omdat u niet voldoende spaargeld heeft om het project uit te voeren en contant te betalen. U moet echter wel bewijzen dat u met uw financiële situatie weinig, zelfs enkele tientallen euro's kunt sparen, en dat u geen overmatig bestedingspatroon heeft.

Hoe verloopt de aflossing van een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening werkt als een conventionele lening, en heeft eenvoudige terugbetalingsregels. De persoonlijke lening, waarmee u elk type project kunt financieren, van de aankoop van een auto tot uitgaven in verband met een bruiloft of zelfs werken in uw huis, moet maandelijks worden terugbetaald.

Hoe verloopt deze terugbetalingsfase precies? Is het mogelijk om de terugbetaling te moduleren, te beschikken over betalingsfaciliteiten of zelfs vertragingen? Hier kijken we naar de details van de contracten die worden aangeboden door banken en kredietinstellingen.

De normale aflossing van een persoonlijke lening

Ongeacht de kredietvorm die u kiest om uw projecten uit te voeren, of het nu een toegewezen lening of een niet-toegewezen lening is, het terugbetalingsproces zal vergelijkbaar zijn, behalve in zeer zeldzame uitzonderingen. Zelfs een krediet zonder bewijs zal niet afwijken van de regel en zal een zeker formalisme opleggen aan de terugbetaling ervan.

Het tarief, dat doorgaans hoger is wanneer de aflossing over een langere periode wordt gespreid, resulteert in de maandelijkse betaling van rente. Dit betekent dat u elke maand niet alleen een deel van het geleende bedrag (de hoofdsom) terugbetaalt, maar ook de rente, die de kosten van het krediet vertegenwoordigt, dat wil zeggen het geld dat de bank verdient om u te helpen financieren.

Deze twee termijnen, gecombineerd tot één, vormen het bedrag van de maandelijkse betaling. Als u alle maandelijkse betalingen die u elke maand betaalt, bij elkaar optelt, krijgt u de totale kosten van uw krediet, dat wil zeggen de toevoeging van het kapitaal en alle opgebouwde rente.

Over het algemeen moeten de maandelijkse betalingen elke maand op een vaste datum worden gehonoreerd. Het is mogelijk om een ​​variabele datum te kiezen, maar we raden u aan deze oplossing te vermijden. Bepaal in plaats daarvan elke maand een vaste datum die valt na de betaling van uw salaris of inkomen (pensioen, hulp, enz.) om te voorkomen dat u rood staat. Kies de datum die het beste bij uw situatie past.

Als u achterstallige betalingen voor uw persoonlijke lening opbouwt, is het dan mogelijk om extra boetes en rente te zien toegepast, en zelfs om over te schakelen naar een conflicterende situatie, wat leidt tot een dossier bij de Banque de France.

Vervroegde aflossing van een persoonlijke lening

Een persoonlijke lening kan worden afgewikkeld vóór de datum die in eerste instantie in het contract is voorzien. De Consumentenwet geeft kredietnemers immers het recht om het kredietbedrag vóór de vervaldag geheel of gedeeltelijk terug te betalen.

Vervroegde aflossing kan plaatsvinden als u onverwachts geld binnenkrijgt, of als u voldoende spaargeld heeft dat interessanter is om te mobiliseren om een ​​lening af te lossen dan om op een laagbetaalde rekening te laten staan.

De wet regelt het maximumbedrag van de boetes die kunnen worden opgelegd in verband met het aflossen van een persoonlijke lening. De boetes mogen dus niet meer bedragen dan 1% van het bedrag van het krediet dat het voorwerp uitmaakt van de vervroegde aflossing, wanneer de looptijd van het resterende krediet langer is dan één jaar.

Evenzo mogen de boetes niet hoger zijn dan 0,5% van het bedrag van het krediet dat het voorwerp uitmaakt van vervroegde aflossing indien de in het contract voorziene initiële periode korter is dan of gelijk is aan één jaar.

Door uw persoonlijke lening vervroegd af te lossen, hoeft u nooit meer rente te betalen dan de totale verwachte rente tot aan het einde van het contract.

Uitstel van deadlines, betalingsmodulatie en verzekering

Als uw leencontract daarin voorziet, is het mogelijk om de looptijdverlenging te gebruiken om de betaling van een terugbetaling op te schorten. Voor een of meer maanden kunt u de termijnverlenging gebruiken om een ​​probleem op te lossen, zoals een onvoorziene uitgave, een ongeval in het leven, enz. Door een vervaldatum uit te stellen, worden de totale kredietkosten gewijzigd en verhoogd.

Het is ook mogelijk om het maandelijks te betalen bedrag te wijzigen door de duur van het resterende tegoed aan te passen. U kunt bijvoorbeeld besluiten om de aflossingstermijn van de lening te verlengen om het bedrag min of meer aanzienlijk te zien verminderen, en dus overeen te komen met uw reële financiële situatie.

Afhankelijk van de geselecteerde waarborgen, kan een persoonlijke leningverzekering u dus toelaten om te profiteren van een gedeeltelijke of volledige dekking van uw maandelijkse betalingen. Verwaarloos niet de verzekering die u kan helpen uw persoonlijke lening terug te betalen als u in moeilijkheden komt.

Om het beste persoonlijke leningaanbod en het beste kredietverzekeringscontract te vinden, is het belangrijk om een ​​volledige vergelijking van de aanbiedingen op de markt uit te voeren.

Hiervoor kunt u gebruik maken van onze diensten, wij voorzien u van tools om bij veel vestigingen snel offertes te krijgen voor persoonlijke leningen en hypotheekverzekeringen. Gebruik nu onze gratis, vrijblijvende tools om het beste tarief voor uw project te krijgen.